Teenused

Meie poolt pakutavad teenused:

Ehitusprojekti ekspertiiside teostamine

  • Konstruktsiooni projekti osa ekspertiis
  • Kütte, ventilatsiooni ja jahutuse projekti osade ekspertiisid
  • Veevarustuse ja kanalisatsiooni projekti osade ekspertiisid
  • Välisvõrkude kaugkütte, kaugjahutuse, veevarustuse ja kanalisatsiooni projekti osade ekspertiisid
  • Elektripaigaldise tugevvoolu projekti osade ekspertiisid
  • Elektripaigaldise nõrkvoolu projekti osade ekspertiisid

Projekteerimise projektijuhtimine ja projekteerimistööde korraldamine

Elektripaigaldise projektide koostamine

Ehitustööde omanikujärelevalve teostamine

Tellija insenertehniline nõustamine ja projektijuhtimine

Riigihangete korraldamine